Είμαστε μια νεοσύστατη Κοιν.Σ.Επ. Aegean EcoPlastics η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της ανακύκλωσης κυρίως πλαστικού, και στόχος της είναι να δημιουργήσει:
α) εργαστήρια/εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα φέρουν κοντά τους πολίτες με το περιβάλλον και ανακύκλωση (για όλες τις ηλικίες),
β) δράσεις περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα με στόχο την ενημέρωση και υλοποίηση ενός πιο low waste τρόπου ζωής,
γ) την παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένο πλαστικό, που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία επίπλων, ντουλαπιών κτλ.
Να σημειωθεί ακόμα ότι ο κύριος στόχος της επιχείρησης δεν είναι απλά η συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, αλλά η διαλογή και ο καθαρισμός τους, με τελικό στόχο τον επανασχεδιασμό τους με μονιμότερη χρήση.
Τέλος η Κοιν.Σ.Επ. υλοποιεί έρευνα και μελέτη νέων τρόπων αξιοποίησης των πλαστικών που υπάρχουν ήδη, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων στα Δωδεκάνησα.