Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της mgk.advertising με στόχο της προώθησης του έργου των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής της ευθύνης, η mgk.advertising, τρέχει το πρόγραμμα human.plus.

Το human.plus αποτελεί μία πρωτοβουλία για την δωρεάν διαδικτυακή προβολή των μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, συλλόγων ή εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και αντίστοιχους φορείς της ομογένειας. Φιλανθρωπικές, φιλοζωικές, οικολογικές, αθλητικές, πολιτιστικές, επιστημονικές και κάθε τύπου μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να συμμετάσχουν.