Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μία πρωτοβουλία του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος Πράσινη Επιχειρηματικότητα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης).

Σκοπός του Π.Ε.Β.Α. είναι μέσα από ενεργοποίηση της δικτύωσης που προσφέρει η Κοινωνία των Πολιτών, να εντοπιστούν και να καταγραφούν δράσεις επιχειρήσεων που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και να καταγραφούν ως καλές πρακτικές και να προβληθούν σε όλη την Ελλάδα.