Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στηρίζεται στη δικτύωση και ενεργή ενασχόληση των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών στο να εντοπίζει και να προβάλει Καλές Πρακτικές από Επιχειρήσεις.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, ενεργός σε πολλαπλά δίκτυα και με συνεργασίες με πλήθος φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, έχει εξασφαλίσει ήδη στρατηγικές συνεργασίες με φορείς που ασχολούνται τόσο με την Επιχειρηματικότητα όσο και με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και με την στήριξή τους θα εμπλουτίζεται συνεχώς η πλατφόρμα.

Μέλη του Δικτύου Συνεργατών